ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบเปิดรับลงทะเบียนชุมนุม(นักเรียนกลุ่ม A) ในวันที่ 13  กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30น. และระบบปิดรับลงทะเบียนชุมนุมในวันที่ 13 กรกฎาคม  2563  เวลา 18.00น.

ระบบเปิดรับลงทะเบียนชุมนุม(นักเรียนกลุ่ม B)ในวันที่ 14  กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30น. และระบบปิดรับลงทะเบียนชุมนุมในวันที่ 14 กรกฎาคม  2563  เวลา 18.00น.


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"
3. ให้นักเรียนกลุ่ม A ลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ระบบปิดรับสมัครในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา
18.00น. 

    และนักเรียนกลุ่ม B ลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ระบบปิดรับสมัครในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา18.00น.

4. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้ใช้ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 ,ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6,ทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร ไทยรักดี
ผู้ใช้          
:   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน
   :    1809915447512 (เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีนักเรียนลงทะเบียนไม่ได้ ต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
    

                แจ้งปัญหา การเลือกชุมนุมออนไลน์      >> คลิก <<

               ตรวจสอบ สถานะ การแก้ปัญหา >>คลิก<<

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม

    >> ครูวณัฎฐกานต์  ไตรเมศวร์ :: ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย <<


6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ